OM SKOGEN, 2021. Dokumentär 96 min.


De flesta är medvetna om att Amazonas och Borneos regnskogar skövlas, men att nästan alla av Sveriges naturskogar försvunnit känner få till. Idag återstår en mindre del av Sveriges ursprungliga skogslandskap, resten av skogen är ersatt av uppodlade skogsplantager, som sås och skördas på samma sätt som bondens åker. I dessa monokulturer saknas biologisk mångfald, eftersom träden huggs ned så fort de nått "avverkningsmogen" ålder. Trots att svenskt skogsbruk ofta framställer sig som både hänsynsfullt och ansvarstagande, så fortsätter skövlingen av de sista resterna av våra naturliga skogsekosystem.

Det svenska skogsbruket har ett talessätt: "För varje träd som avverkas planterar vi minst två nya". Men hur hållbart är vårt skogsbruk egentligen? Är "frihet under ansvar" och "generell hänsyn" tillräckligt skydd för att värna biologisk mångfald och ett levande klimat?

Skogsbruket utgör det största direkta hotet mot vilda djur och växter i Sverige. Cirka 53 procent av våra rödlistade hotade arter är skogslevande.

Allt oftare hör vi att det svenska skogsekosystemet är en "kolsänka" som ackumulerar koldioxid ur atmosfären. Att skogen skall rädda klimatet. Men varför berättar ingen att skogsbruk och skogsindustri i Sverige släpper ut nästan dubbelt så mycket koldioxid som hela skogen ackumelerar? Enbart utsläppen från tillverkningsprocessen i svenska pappersfabriker är det dubbla utsläppet jämfört med trafiken, dvs ca 30 miljoner ton koldioxid per år.

Skogssektorn orsakar 61 procent av Sveriges direkta utsläpp av växthusgaser.




OM SKOGEN samdistrubieras av Helion film, Folkets bio och Folkets hus och parker, och kommer att visas över hela landet. Med anledning av publikbegränsningar kring Covid19 kommer biografvisningar att ske sporadiskt och framförallt senare under våren 2021. Datum för visningar och nyheter kommer kontinuerligt att presenteras här.


★★★★ "Lågintensivt och välargumenterat filmiskt debattinlägg om rätten till gamla skogar" – DN

Bio Kino, Lund 5 feb
Bio Zita, Stockholm 19 feb
Bio Tellus, Stockholm 7 mars
Bio Palladium, Växjö 27 mars
Bio Panora, Malmö 22 maj


Regi, foto, klipp, grading

PETER MAGNUSSON
Producent
EWA CEDERSTAM
Ljudmix
MIKAEL BRODIN, LJUDBANG
Dramaturg
PATRICK AUSTEN
Associerad producent
HJALMAR PALMGREN

I samproduktion med Region Värmland, Film i Dalarna och Filmpool Nord.
Med stöd av Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden, Filmpool inom region Jämtland Härjedalen, Sveriges television, Region Gävleborg.


Stacks Image 52
Stacks Image 29
Stacks Image 27